Verizon puts 3G shutdown plans on hold indefinitely

0
7